1. Hồ sơ ĐKXT

– Phiếu ĐKXT theo mẫu quy định của Đại học Huế ;

– Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020;

– Lệ phí xét tuyển: Thí sinh được miễn lệ phí xét tuyển.

  1. Thời gian, cách thức và địa điểm nộp hồ sơ ĐKXT

*Thời gian: Từ ngày 15/10/2020 đến 17g00 ngày 22/10/2020

* Cách thức nộp hồ sơ ĐKXT: Thí sinh chọn một trong các cách sau:

– Đăng ký hồ sơ xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: (Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến thì bản chính các hồ sơ liên quan sẽ được hậu kiểm khi thí sinh làm thủ tục nhập học [nếu thí sinh trúng tuyển])

– Nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp tại Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

– Nộp hồ sơ ĐKXT bằng chuyển phát nhanh (EMS) qua đường Bưu điện về Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ đầy đủ các mục theo thông báo này, nộp đúng thời gian quy định và được Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế nhận trước ngày Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế họp để quyết định điểm trúng tuyển (đối với thí sinh gửi chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện)

Công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến trước 17h00 ngày 26 tháng 10 năm 2020